KV2021 i Rudersdal

Åbenhed er en styrke

Hidtil har det været vigtigere for kommunen at se godt ud end at være god. Når en dårlig sag omtales offentligt, så skal man ikke ærgres over, at sagen kom frem, men at der er en dårlig sag.

Borgerne skal vide, hvor de står og hvad de kan forvente. Når der er lavet planer, eksempelvis for kloakering, så skal de gøre tilgængelige for os alle, så vi kan forberede os på dem i bedst mulig tid. Har man særlige behov, så skal man kunne se det forløb, som man skal igennem og en tidsplan. Kommuner spekulerer i at holde afklaringsforløb uafsluttede – i helt op til 10 år – fordi en afgørelse ofte er lig en udgift for kommunen. Sådan skal Rudersdal ikke være.

Resultater, tilfredshed, fejl, klager skal registreres, så forvaltningen kan blive klogere på egen praksis og så der kan handles proaktivt før fejl fører til dyre klagesager. Resultater skal gøres tilgængelige, så vi kan vurdere kommunens performance.

Servicemål skal defineres ud fra borgernes oplevelser: Sagsbehandlingstid for ansøgning om byggetilladelse skal starte, når borgeren har sendt sin ansøgning og ikke først, når forvaltningen efter flere måneder åbner ansøgningen. Normeringer skal afspejle personalets tid med børnene og ikke være et teknisk mål, der ikke er korrigeret for de faktiske forhold.

Information og viden skal deles med alle i kommunalbestyrelsen – og ikke kun med vennerne – så alle kan bidrage til at skabe en bedre kommune.