KV2021 i Rudersdal

Ægte interesse for borgerne gør det muligt at levere bedre kvalitet

I Rudersdals værdigrundlag står der: ”At borgernes indflydelse sikres via information, høringer, dialog og borgermøder”. Lidt firkantet betyder det, at vi i dag kun tages med på råd, når kommunen gider høre på os.

Kommunens services til borgerne skal defineres og forbedres ud fra borgernes behov og gennem brugerinddragelse.