KV2021 i Rudersdal

Der er penge nok i Rudersdal

Kommunen skal bruge ressourcerne ordentligt, så de gavner borgerne, før der kan tales om at hæve skatten.

Forvaltningen skal trimmes og ved at fjerne de byrder, som forvaltningen pålægger institutionerne, kan der frigives mange ressourcer. Byrderne omfatter administrative opgaver og arbejdstid på at indføre udviklingstiltag, som ikke nødvendigvis gavner den enkelte institution. Det vil særligt gavne daginstitutioner og skoler.

Sjusk i teknisk forvaltning skal stoppes. Kommunen bruger ca. 200 mio. årligt på bygninger og faciliteter, men der findes i dag INTET samlet overblik over, hvad der skal laves, hvor det skal laves, hvornår det bør laves eller hvor meget det koster. Alle ved, at det er langt billigere at vedligeholde til at reparere. Tænk hvis vi fremover får 20% mere for pengene hvert år ved blot at udvise rettidig omhu. Det svarer til en ny Holte Hal 3, flere skolegårde eller en istandsat svømmehal HVERT ÅR!

Vælg istandsættelsesprojekter rigtigt. Der er ikke opstillet objektive kriterier for at udvælge projekter. Det kunne handle om at skabe mest værdi for borgere og at minimere kommunens udgifter. De manglende kriterier øger risiko for, at projekterne bruges politisk til straffe eller belønne udvalgte borgergrupper.

Økonomisk opstramning skal straks startes. Det er allerede mange år for sent. Samtidig står kommunen aktuelt overfor flere store økonomiske usikkerheder, som risikerer at føre til den “perfekte storm”:

  • Rudersdal har i årevis forsømt at holde bygninger og faciliteter i god stand og der findes pt. intet overblik over, hvor meget det koster at komme up to date.
  • Rudersdal har i årevis forsømt god medarbejderpleje og der findes hverken en plan eller budget til at genoprette balancen. Det omfatter ældrepleje, handicap, dagsinstitutions- og skoleområdet.
  • Rudersdal er ikke på niveau i forhold til handicapområdet. Der kan forventes en væsentlig merudgift, når kommunen begynder at efterleve lovgivningens intentioner.
  • Antallet af stadigt ældre og mere plejekrævende borgere stiger meget i disse år. Det er usikkert, hvor omfattende de økonomiske konsekvenser bliver.
  • Udgifter til klima- og miljøtiltag er slet ikke slået rigtigt igennem på kommunens økonomi endnu.

Skal skatten hæves? Med ovenstående udfordringer in mente kan ikke afvises, at der er behov for at hæve skatten i en periode for at komme det store efterslæb til livs.

PS! En uretfærdig kommunal udligning er ikke en barriere mod at levere ordentlig service til os alle.