KV2021 i Rudersdal

Forvaltningen skal støtte – ikke styre alle detaljer

Det er på høje tid, at kommunens institutioner får frihed til at udvikle faglighed og tilpasse tilbud til de behov, som brugernes har lokalt. Den unødigt stramme topstyring har ført til medarbejdermangel flere steder.

KOMMUNEN SKAL IKKE LÆNGERE VENDE PÅ HOVEDET. Udviklingen af kommunens services skal drives af de borgernære funktioner og forvaltningen skal hjælpe dem til at komme sikkert i mål. Ydermere skal forvaltningen trimmes og ressourcerne skal flyttes til dem, der har direkte kontakt til borgerne.

BORGERNES BEHOV SKAL I CENTRUM. Der er ikke brug for stram top-down styring, der dræner institutionerne for tid og ressourcer, eksempelvis til at rapportere og til at indføre tiltag, der er udtænkt i forvaltningen og som ikke nødvendigvis gavner i praksis. Den seneste tid er det vigtigste mål på skoleområdet eksempelvis blevet at minimere antallet af kvadratmeter pr. barn.