KV2021 i Rudersdal

Lokalplaner skal sikre beboernes livskvalitet

Rudersdal er en bokommune og de fleste orienterer sig i lokalplanerne, før de køber bolig. Det giver tryghed at vide, at der ikke kan bygges et storcenter på nabogrunden, og det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i borgernes behov, før andre interesser prioriteres.

Gældende planer skal ikke bøjes for enhver pris for at tilfredsstille en investors snævre økonomiske interesse. Den massive grå bygning, der afskar Birkerøds gågade fra Birkerød Sø, er eksemplet, det ikke skal følges. Der skal i langt højere grad tages hensyn til borgernes livskvalitet og sikkerhed. BorgerFokus ser ingen grund til at tillade ekstra stort byggeri ved Vedbæk Marina, højt parkeringshus ved Nærumvænge Bytorv, stor Lidl i Birkerød, hvis ikke det sker i overensstemmelse med naboerne ønsker og behov.