KV2021 i Rudersdal

Skolerne skal gives tilbage til eleverne, deres lærere og forældre

Skolerne skal ikke længere være forvaltningens forsøgslaboratorier. Det skal være slut med tiltag, der ikke matcher skolernes konkrete udfordringer. Skolerne skal holde fokus og bruge ressourcerne på vores børn.

Forvaltningen skal omstilles til at rådgive skolerne der, hvor behovene er – og i det omfang skolerne har brug for råd. Samtidig skal det være slut med at gennemtvinge implementering af udviklingstiltag, metoder, filosofier og lignende, der ikke matcher skolernes behov. Hvis effekten af forvaltningens indsats ikke er positiv, skal skolerne holdes skadefri. Bistrupskolen mistede flere millioner kroner på forvaltningens såkaldte hjælp. Mon ikke det samme er tilfældet på flere andre skoler?

Skolebestyrelserne skal have flere beføjelser. Skolebestyrelsernes handlemuligheder er begrænsede, men de står på mål for det meste. Fremover skal skolebestyrelsen i langt større udstrækning selv kunne løse de lokale udfordringer og have ressourcerne til det – og ikke kun via principper.

Attraktive skoler skal vende lærerflugt til -tilstrømning. Fjorten år med lærerflugt fra Rudersdals skoler er noget, som omverdenen lægger mærke til. Ansvaret ligger hos forvaltningen og de skiftende Børn- og Skoleudvalgsformænd (Ive, Mondorf, og Hansen), som gennem årene har forsømt at skabe gode og attraktive forhold for lærerne. Alle skoler skal have mulighed for at gennemføre netop de tiltag, der skaber et attraktivt arbejdsmiljø lokalt – det inkluderer ansvar, udvikling, belønning, anerkendelse og omsorg.

Lokale skoler er væsentlige som omdrejningspunkt i alle dele af kommunen. De er samtidig vigtige for at tiltrække og fastholde børnefamilierne i Rudersdal. Lukning og sammenlægning er ikke den rigtige løsning på de udsving, der er i elevtallet over årene. Og så gør det slet ikke noget, at skolerne er forskellige.

Forvaltningen skal fremover levere objektive og retvisende analyser og evalueringer og ikke farve analyser efter en bestemt politisk holdning. Skævvridning af analyser er med til at forværre tilstandene på skolerne, da man vælger de forkerte løsninger på de forkerte udfordringer. Succeskriterier, evalueringspunkter og opfølgningsfrekvens skal være aftalt, FØR kommunalbestyrelsen godkender store projekter. Det er eksempelvis ikke besluttet hvordan og hvornår skolesammenlægningerne skal evalueres – det er jo ren gavebod til forvaltningen. At vente til 2025-26 er selvfølgelig forvaltningens våde drøm, for så er mange af eleverne ude af folkeskolen.

Fremover kan forvaltningen flyttes til tomme lokaler på skolerne, så den får en bedre forståelse for de forhold, som skal forbedres. Samtidig kan skolernes lokaleomkostninger reduceres.