KV2021 i Rudersdal

Ordentlig behandling af borgere med handicap

Det skal være slut med at efterlade mennesker i uvished og at trække sager i langdrag alene for at spare penge. Borgernes livskvalitet kommer i første række.

SAGSFORLØBET SKAL OFFENTLIGGØRES. Den sagsgang, der anvendes når en borger søger støtte/hjælpemidler osv., skal altid være tilgængelig for borgeren i gældende version på relevante medier. Beskrivelsen skal inkludere alle de aktiviteter, som skal gennemføres før der træffes en afgørelse.

BORGEREN SKAL KENDE DEADLINE. Borgeren skal altid have udleveret en detaljeret tidsplan og kende slutdato for sagsbehandling. Borgernes livskvalitet forringes af at vente i uvished. Forløbet må under ingen omstændigheder trækkes i langdrag for at kommunen kan spare penge på bekostning af borgerens livskvalitet. Det skal tilstræbes at bruge de IT-systemer, der kan halvere den sagsbehandlingstid, der er i dag.

RUDERSDAL SKAL EFTERLEVE LOVEN og lovens intention og må ikke prioritere pengekassen højst (tænk, at det overhovedet er nødvendigt at pointere dette). Det er ikke en legal undskyldning at andre kommuner også spekulerer i lang og uafsluttet sagsbehandling.

BORGEREN SKAL OPLEVE EN TRYG, HURTIG OG PROBLEMFRI OVERGANG fra ung til voksen, uanset hvordan kommunen vælger at organisere sig omkring borgeren og dennes behov.

ROS, KLAGER OG FEJL SKAL REGISTRERES SYSTEMATISK og anvendes konsekvent til procesforbedringer og for at minimere antallet af sager, der løftes til en højere instans. Opgørelser skal være tilgænge for alle via kommunens hjemmeside.

YDELSER SKAL UDVIKLES UD FRA BORGERNES BEHOV OG GENNEM ÆGTE BORGERINDRAGELSE. Derved sikres det, at ydelserne fastholder og forbedre borgerens livskvalitet.

BORGERTRIVSEL SKAL VÆRE CHEFENS PRIMÆRE SUCCESKRITERIUM. Økonomi må aldrig blive mere end en nødvendig bibetingelse.

Jacob Buhl, BorgerFokus, har underskrevet Retssikkerhedsmanifestet fra Landsforeningen Autisme:

  1. Ret til hjælp, kommer før økonomi
  2. Ret til hurtig udredning
  3. Ret til rette hjælp og støtte, loven skal overholdes
  4. Ret til skole for alle
  5. Ret til hjælp i hjemmet, for at forebygge anbringelser
  6. Ret til støtte, uden ansvarsfralæggelse
  7. Ret til et hjem

BorgerFokus’ indsats er også i tråd med de 10 skarpe bud fra #enmillionstemmer.