KV2021 i Rudersdal

Derfor er borgerfokus ikke med i valgforbund

Borgmesteren er den største barriere mod den nødvendige omstilling af kommunen, hvor ressourcerne bruges intelligent på at skabe værdi for borgerne.

Det politiske landskab i kommunen er jo lidt spøjst indrettet. Uanset hvilket valgforbund BorgerFokus var gået med i, kunne jeg risikere, at en overskudsstemme fra BorgerFokus blev brugt til at sikre borgmesterens genvalg.

Hvis det blålige valgforbund med C, LA og D risikerer en A-borgmester, så kan de finde på at pege på Ive igen. Og A og B fra “rødligt”-valgforbund kan finde på at pege på Ive igen, fordi de ikke kender C og fordi de har haft OK indflydelse i den forgangne periode.

Den situation ønsker jeg selvsagt ikke at stå i, og det er årsagen til, at BorgerFokus IKKE er i valgforbund. Ved at stemme på BorgerFokus, er din stemme sikret mod at blive brugt dårligt. Omvendt kan du risikere, at stemmen ikke bliver brugt aktivt til at sikre en borgmester.