KV2021 i Rudersdal

Undskyld til medarbejdere i forvaltningen

SVÆRE ARBEJDSBETINGELSER. Jeg har allerede udtalt mig kritisk om forvaltningens arbejde mange gange, og det kommer til at ske igen. Kritikken er møntet på forvaltningens ledelse, der sætter rammerne for dit arbejde, og selvfølgelig på borgmester og udvalgsformænd, der år efter år helt ukritisk har bakket op om dårlig praksis.

HÅNDEN PÅ HJERTET. Rudersdal har ikke råd til, at kommunen fortsætter som i dag. Den er kommet alt for langt væk fra det, der er vigtigt: Borgerne og deres behov. Ressourcerne skal ikke bruges på at gemme fakta, diskutere med frustrerede borgere eller føre sager gennem klageinstanser. Din tid skal bruges på at sikre borgernes livskvalitet, uanset hvem de er og hvor de er i livet.

UDGIFTSNIVEAUET HAR I MANG ÅR VÆRET HOLDT KUNSTIGT NEDE. Kommunen har forsømt at holde bygninger, faciliteter og infrastruktur i god stand. Kommunen har forsømt at skabe arbejdsforhold, der kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Oven i hatten vil klimaomstillingen med sikkerhed påføre kommune og borgere flere uventede udgifter allerede i de kommende år.

KOMMUNEN SKAL FREMOVER DRIVES MED LANGT STØRRE ÅBENHED OG ÆGTE INTERESSE FOR BORGERNE og deres behov. Det er min ambition, at kommunen fremover ikke kun skal se godt ud på papiret, men også være god. Du kan glæde dig. Det er virkelig givende at snakke åbent om det gode og det dårlige og kunne ændre på de ting, som åbenlyst ikke virker. Det er i længden ikke sundt at gå og være nervøs for at sige eller gøre noget “forkert”.

Jacob Buhl, BorgerFokus