KV2021 i Rudersdal

Hvordan går det med Rudersdals klimaindsats?

Klimaindsatsen er et af valget store temaer. Alle mine kollega-spidskandidater, har så vidt jeg kan huske sagt, at de vil kæmpe for klimaet. Det tegner godt for fremtiden.

Der skal være synlige mål og resultatopfølgning. Jeg kiggede nysgerrigt på kommunens hjemmeside. Der er en målsætning om at have reduceret CO2 fra 5.3 tons/indbygger til 1.3 tons/indbygger i 2030, men jeg kan ikke finde nogen resultater, der viser, om kommunen bevæger sig i den rigtige retning og om det går hurtigt nok. Det skal der være.

Der skal være synlige planer og handlinger. Jeg kiggede efter planer og konkrete handlinger. Der er pt. ingen plan (!), men det loves, at der kommer en i 2022. Når jeg ser efter konkrete initiativer for grøn omstilling, møder jeg ”Siden er ikke tilgængelig”. Det er ikke godt nok, og det får mig som borger til at føle, at klimaet nok alligevel ikke er så vigtigt i vores kommune.

Kommunens grønne adfærd skal vise vejen for borgerne. Der er intet til hinder for, at kommunen allerede i dag stiller høje grønne krav til leverandører, bygherrer og samarbejdspartnere. BorgerFokus støtter op om Klimakoalitionens mål om at indregne en pris på minimum 850 kroner pr. ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri. Det betyder, at det ikke længere vil være attraktivt at tilbyde ”sorte” produkter.Jeg har forgæves søgt efter information, der viser, hvilke krav kommunen i dag stiller i forhold til store byggeprojekter på eksempelvis Marina-grunden og ved Kongevejen. Kan de mon nå at blive gennemført uden en grøn profil?

Kommunen skal gøre grøn viden let tilgængelig for borgerne. Der er fart på udviklingen af nye grønne metoder, værktøjer, byggematerialer overalt i verden – og som borger er det svært at følge med og vælge den bedste løsning for klimaet. BorgerFokus ser gerne, at kommunen aktivt hjælpe borgerne frem til relevant og ny viden, så vi kan skifte over, når det er mest hensigtsmæssigt.

FN’s verdensmål skal bruges aktivt. Målene er en rigtig fin referenceramme, som i dag er vidt udbredt både i offentlig og privat sektor. De kan benyttes som ”knagerække” til at hænge alle sine aktiviteter op på, så man får et overblik. Men hvis kommunen primært hænger alle sine gamle aktiviteter op – og ikke tilføjer nye, så mister kommunen sin troværdighed. For så handler den ikke aktivt for et bedre miljø og klima.