KV2021 i Rudersdal

Personlig coach guider seniorer til høj livskvalitet

Det er nødvendigt at ændre den måde, som ældreområdet styres på, hvis borgerens gode livskvalitet skal kunne opretholdes fremover. Antallet af ældre (og mere plejekrævende borgere) stiger og kommunens økonomi er i forvejen under pres, blandt andet fordi kommunen i mange år har forsømt løbende vedligeholdelse af bygninger og faciliteter.

Hvad værre er, så har kommunen forsømt at have god medarbejderpleje. Kommunen har ikke udvist rettidig omhu i forhold til at omstille kommunens ledelse, som medarbejdere har lyst til at arbejder her. Det handler om at give ansvar, uddannelse, omsorg, belønning og anerkendelse til medarbejderne. BorgerFokus vil ændre kommunens ledelsesform, så også plejeområdet kan tiltrække stabile og dygtige medarbejdere i stedet for den intentive brug af vikarer.

Borgeren i fokus. Man skal fortsætte det spor, hvor ydelserne tildeles ud fra borgerens konkrete behov. Forvaltningen skal fremover udvikle ydelserne ud fra borgernes konkrete behov og med inddragelse af borgerne.

En personlig coach skal fra tidligt tidspunkt hjælpe den “kommende senior” til at have den størst mulige livskvalitet hele livet. Det inkluderer det fysiske og det psykiske. Efterhånden som livet udvikler sig, skal coachen støtter borgeren i at være længst muligt i eget hjem, eller at komme videre til det næste hjem. Coachen hjælper borgeren med social kontakt i hjemmet eller ude i byen. Coachen hjælper borgeren med at hjælpe andre, hvis borgeren har de ønsker og kompetencer. Nogle borgere får udført kontrolopgaver efter sygehusbesøget hjemmefra via skærm (rask igen i eget hjem), så transporttiden spares.