KV2021 i Rudersdal

Unge skal have frihed, støtte og indflydelse

Hvilke aktiviteter skal der være for de unge? Det korte svar er, at det skal de unge selv vælge. Det er dig der ved, hvad der er behov for og opbakning til.

Kommunen skal stille ressourcer til rådighed, så aktiviteterne kan lade sig gøre. De unge skal sikre, at der er tilstrækkelig med opbakning i miljøet, så ikke der bruge unødige ressourcer på projekter, som ikke har nogen deltagere.

Det skal være let at starte op. Det kan være uoverskueligt at starte en forening eller et parti. Derfor skal kommunen støtte de unge med at få tingene til at ske. Kommunen skal hjælper borgerne over barriererne i stedet for, som de unge oplever i dag, at kommunen ER selve barrieren.

Næste generation skal have mere indflydelse på kommunens fremtid. De skal have en mere aktiv og synlig rolle i forhold til de beslutninger, som der træffes i kommunalbestyrelsen. Et panel af unge, skal bidrage med deres syn på sagen før der træffes beslutninger, der har konsekvens langt ud i fremtiden (eks. på miljø og klimaområdet).

Jeg har i øvrigt tilbudt at hjælpe initiativrige unge videre i systemet, hvis de løber panden mod muren i deres kontakt med kommunen.