KV2021 i Rudersdal

Det vigtigste valgtema er ledelse!

De fleste, som jeg møder, siger, at de vigtigste valgtemaer i Rudersdal er høje normeringer i børnehaverne, frihed til skolerne, fast personale til de ældre, gode forhold for handicappede, træningsfaciliteter til foreningerne og handling på klimaområdet. Som det er i dag, står LEDELSE i vejen for, at det kan lykkes.

Årsagen til, at kommunen ikke allerede er tæt på at opfylde det gode scenarie er, at den politiske og administrative ledelse er kommet ud af trit med, hvad der kræves af en moderne offentlig organisation.

Det er jo ikke fordi borgmesteren er ond og dum, og det er jo heller ikke fordi forvaltningscheferne ikke vil gøre det godt, men deres tankesæt og organisationskulturen, som de har overtaget fra Fabrin og fremelsket til perfektion, er ikke længere attraktiv for hverken medarbejdere eller borgere.

For at kunne håndtere de store udfordringer, som kommunen står overfor, er det nødvendigt at opfylde følgende behov:

BEHOV FOR ÅBENHED. Der skal ske et opgør med en kultur, hvor det er vigtigere for kommunen at se godt ud end at være god. Ledelse handler om at turde vise de svage sider og gøre dem bedre. Fakta bruges til udvikling. Det er forkert at undlade målinger, fordi man frygter resultatet. Jeg søgte i dag efter konkrete initiativer til grøn omstilling på kommunens hjemmeside. På sin vis var det befriende at møde beskeden: ”Siden er ikke tilgængelig”. Hellere det end udenomssnak og undskyldninger.

BEHOV FOR FRIHED UNDER ANSVAR. Kommunen er ikke lønførende og som oftest ikke den nærmeste arbejdsplads. For at vinde kampen om de gode medarbejdere, skal de tilbydes ansvar, involvering, efteruddannelse, anerkendelse, belønning, omsorg og en chef der ”ser dem og vil dem”.

BEHOV FOR FAGLIG RESPEKT. Institutionerne skal frigøres fra den meget stramme topstyring og have lov til at være stolte af egen formåen. Det vil føre til et engagement, som sjældent ses i dag. Kommunen skal fremover også respektere de (eksterne) faglige vurderinger, som laves ved sager indenfor specialområdet.

BEHOV FOR FLEKSIBILITET. Gå bare fire år tilbage i tiden og se fremad. Hvor tæt var du på at gætte den virkelighed, som vi møder i dag? Kommunen skal omstilles til betydelig større fleksibilitet i alle sammenhænge, så den løbende tilpasses ændringer i omgivelserne, uden at det går ud over kvaliteten i det daglige arbejde. Mit bud er, at de store langsigtede Masterplaner på de fleste områder kan erstattes af ”lette” udgaver, der straks kan omsættes til handling, det matcher behovet lige nu.

BEHOV FOR BORGERFOKUS. Den aktuelle mangel på ressourcer i kommunen vil fortsætte. Derfor er det ekstremt vigtigt, at de penge, som bruges, bliver brugt på at sikre borgernes livskvalitet. Borgerfokus er at udvikle kommunens ydelser ud fra borgernes behov og at engagere borgerne i denne udvikling. For at lykkes med det, skal forvaltningen omlægges. Forvaltningen skal støtte dem, der arbejder direkte med borgerne – og ikke pålægge dem byrder. Kontakten til borgerne skal ske på borgerens præmisser og ikke gradvist minimeres fordi forvaltningen synes, at det er lettere sådan.

Jeg håber, at du vil tænke på dette opslag, når du står med stemmesedlen. Jeg bliver stolt, hvis du sætter kryds ved BorgerFokus. Gør du ikke det, så håber jeg, at det bliver et andet sted, der fører til en ny borgmester.

Jacob Buhl, BorgerFokus