Om

Det startede som en nysgerrig undren: Forholdene kan gøres meget bedre, hvorfor gider forvaltningen ikke? og blev over tid til dyb frustration og vrede: Hvorfor skader kommunen med fuldt overlæg borgernes livskvalitet? I dag stiller partiet BorgerFokus stiller op til KV2021 i Rudersdal.

BorgerFokus blev stiftet i 2012 af Jacob Buhl og har frem til 2021 været en anonym bevægelse, der på flere måder, har bidraget til, at gøre Rudersdal Kommune til et bedre sted.

Aktiviteterne har omfattet: Sparring med borgere, som forvaltningen har behandlet forkert, eksempelvis borgere, der er blevet holdt hen uden svar. Støtte til nuværende og tidligere ansatte/ledere, der eksempelvis har oplevet at må begå omsorgssvigt i hverdagen. Læserbreve om forvaltningens arbejde, eksempelvis om “Syg forvaltningsledelse”. Bekymringsbreve til kommunalbestyrelsen, når eksempelvis en leder var voldsom overfor børn, svinede medarbejdere til og kørte økonomien i sænk. Åben kritik, når forvaltningen har præsenteret forhold som langt bedre, end borgerne oplever dem.

Jacob Buhl har været aktiv allerede før kommunesammenlægningen i 2007. Han sad i Børnehuset Abildgårdens bestyrelse, dengang institutionen fik besøg af statsministerens udsending, som skulle se eksempler på god praksis i Danmark.

Jacob var uformel koordinator for det netværk der blev dannet mellem bestyrelsesformænd i kommunens daginstitutioner, og initiativtager til forældreundersøgelse, der afspejlede det, som var vigtigt for forældre.

Han var medlem af skolebestyrelsen på Bistrupskolen og hentede på eget initiativ håndboldmål, bordtennis m.m. til skolegården, da forvaltningen hellere ville arbejde med masterplaner end at skabe gode forhold for børnene.

Jacob er stifter og mangeårig formand (indtil 2020) i Beachvolley Rudersdal, som i dag primært er kendt for ”lørdag morgen fodbold”. Klubben drives uden tilskud og har en sund økonomi trods et årskontingent på blot 50 kr.

Professionelt har Jacob Buhl arbejdet med ca. et halvt hundrede institutioner i forhold til European Excellence, som handler om at præstere gode resultater i forhold til borgere, medarbejder, samfund og økonomi. Han har over 20 års erfaring som konsulent for offentlige virksomheder (stat, kommuner m.fl.) inden for strategi, arbejdsgange, kvalitet og kundefokus og har udviklet kvalitetsmodeller til ældreområdet, erhvervsskoler, hospitaler og transportområdet. I dag er Jacob direktør for en fond inden for kulturområdet.